I. Úvod

Podlahové vytápění je v celé řadě případů velmi vhodný a oblíbený způsob vytápění k dosažení tepelné pohody a to zejména v místnostech, ve kterých pobývají lidé. Porovnáme-li ideální požadavek hygieny prostředí se všemi běžně používanými způsoby vytápění, pak vidíme, že tomuto ideálnímu požadavku se nejvíce přibližuje právě podlahové vytápění (viz obr. č 1)