Někdy se ze strany odborné veřejnosti objevují dotazy, jak je to s pitnou vodou a s jejími možnými úpravami a to často v souvislosti s bakterií legionella. Je jisté, že k nalezení správné odpovědi je nutno začít u toho, co je pro projektování a samotné provedení vodovodu závazné.
  1. VÝZNAM RECYKLACE

Silný růst rozvíjejících se ekonomik a zvýšené využití mědi pro inovativní technologie v posledním desetiletí vedly k výrazně vyšší poptávce po mědi. Opětné zužitkování a recyklace mědi pomáhá tuto poptávku uspokojit a vytvářet udržitelnou budoucnost.

Měď jako přírodní prvek je možno najít v zemské kůře - je to kov, který má neocenitelnou úlohu v dějinách lidstva a je s jeho dějinami spjat již po celá tisíciletí. Jako příklad můžeme připomenout měděnou část vodovodních sítí Cheopsovy pyramidy objevenou archeology, která po 5000 letech zůstala stále ještě funkční.