1. VÝZNAM RECYKLACE

Silný růst rozvíjejících se ekonomik a zvýšené využití mědi pro inovativní technologie v posledním desetiletí vedly k výrazně vyšší poptávce po mědi. Opětné zužitkování a recyklace mědi pomáhá tuto poptávku uspokojit a vytvářet udržitelnou budoucnost.

Jak pro spotřebitele, tak pro průmysl získalo zlepšování environmentální výkonnosti výrobků a posílení udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci v posledních letech výrazně na významu.

Souběžně podporují iniciativy EU, jako Udržitelná spotřeba a Akční plán výroby, vyšší účinnost zdrojů a komercializaci ekologicky šetrných výrobků.

Měděný průmysl je v čele odvětví, které se zavázaly ke snížení environmentálního dopadu své činnosti. Dnes se jedna třetina spotřeby energie moderního evropského měděného průmyslu využívá k provozu zařízení na ochranu životního prostředí.