Budoucí mladí odborníci učni a studenti jsou na svoje budoucí povolání připravováni v učilištích a středních odborných školách, kde je vždy učeními osnovami pokryt potřebný rozsah jejich odborných znalostí. Kromě toho je ale vhodné, aby přístup těchto žáků ke studiu byl aktivní. Jednou z cest, jak takovýto přístup vyvolat, je jejich účast na odborných akcích nadstandardního charakteru, které svým obsahem dokáží významně zvýšit rozsah odborných vědomostí a dovedností jak učňů, tak i studentů.