Kapilární pájecí tvarovky pro pájení naměkko a natvrdo jsou normalizovány v normě ČSN EN 1254-1 a mají mít značku kvality. V normě ČSN EN 1254-1 jsou stanoveny minimální požadavky na tvarovky. Výrobci, kteří vyrábějí tvarovky podle této normy, označují je svojí značkou (značkou výrobce). Tvarovky podle ČSN EN 1254 se vyrábějí z bezkyslíkaté mědi (Cu-DHP), červeného bronzu nebo mosazi a jsou k dostání pro průměry měděných trubek od 6 do 108 mm a velikosti závitových přípojek od 1/8“ až 4“.

Jakost měděných výrobků je dána příslušnými platnými normami, které již mají v současné době nadnárodní – evropský charakter. Pro výrobu měděných trubek pro oblast technických zařízení budov je to norma ČSN EN 1057. Z pohledu kontroly jakosti výroby prodělala tato norma svůj významný vývoj. Ve srovnání se zněním z r. 2000 v ní byly provedeny významné technické změny, vedoucí k harmonizaci normy se směrnicí o stavebních výrobcích (CPD) a směrnicí o tlakových zařízeních (PED), spočívající v zavedení tří nových vlastností v kapitole č.