Tepelná izolace potrubí

rezcsoszereles_hoszigetelt.jpg

Tepelně izolované měděné trubky

Tepelná energie je omezené zboží a cena za ni v posledních letech stále roste. Proto je rozumné opatřit trubky vedoucí teplou vodu tepelnou izolací a tak udržovat energetické ztráty co nejmenší.
Potřebné tloušťky izolace pro topná potrubí, potrubí na teplou vodu a cirkulační potrubí jsou přesně stanoveny ve vyhláškách.

rezcsoszereles_szigeteloi.jpg

Přiřezávání a zavádění izolační tvarovky
Pokud chce instalatér izolovat potrubí teplé vody kvůli tepelným ztrátám, může použít dvě metody:
  • Řemeslnou izolaci (znalost předpisů a vlastností izolačního materiálu je nutná). Odpovědnost nese řemeslník.
  • Použit trubky tepelně izolované výrobcem. Odpovědnost za správnou tloušťku izolace nese výrobce.

Pro místa spojů (oblouky, odbočky atd.) existují tvarovky, které lze snadno namontovat. Také armatury se tepelně izolují speciálními izolačními vrstvami. Obzvlášť důležitá je pečlivá tepelná izolace u stěnových průchodek. Jestliže zde tepelná izolace chybí a dochází k přímému dotyku měděné trubky a stěny nebo stropu, vzniká takzvaný tepelný most s vysokou energetickou ztrátou.

 

24.jpg

Obě trubky mají stejné tepelně izolační vlastnosti. Kvůli lepším tepelně izolačním vlastnostem izolačního materiálu který použije výrobce, je tloušťka jeho izolace menší

Následující příklad ukazuje význam tepelné izolace rozvodného potrubí teplé vody:
V budově je instalováno potrubí na teplou pitnou vodu 22 x 1 mm a cirkulační potrubí 15 x 1 mm. Teplota vody v potrubích se udržuje na cca 55 °C. Obě potrubí vedou od ohřívače pitné vody vždy 5 m ve sklepě a 5 m v instalační šachtě. Počítá se s teplotou okolí 15 °C.
Kdyby se místo (dle normy) tepelně izolovaných trubek použily neizolované trubky, muselo by se ročně spálit o cca 500 litrů topného oleje více, jen aby se vyrovnaly tyto zbytečné tepelné ztráty potrubí.

Trubky tepelně izolované výrobcem, mají jako další výhodu menší rozměr přes povrch izolace (menší vnější průměr). Vyplývá to z lepších izolačních vlastností materiálu, který použije na izolace trubek výrobce.

ikon_kez.gif

Horká potrubí se tepelně izolují. Tepelná izolace je zákonem předepsaná a je účelná.

Share >