Tvorba kondenzační vody na potrubí rozvodu studené vody

rezcsoszereles_muanyagb.jpg

Opláštěné měděné trubky
I na potrubí se studenou vodou se používají měděné trubky, které jsou obaleny pláštěm z plastu. Zde nejde o tepelnou izolaci ale je to z těchto důvodů:
  • K zabránění tvorby kondenzační vody
  •  K ochraně povrchu potrubí, jestliže se potrubí klade v agresivním prostředí (např. v akumulátorovně nebo v chlévech apod.)
  • K ochraně povrchu potrubí u instalací pod omítku, pokud omítka obsahuje agresivní přísady
  • Při kladení do země, aby se potrubí chránilo proti korozi a mechanickému poškození

Ke kondenzaci vody (orosení) na neopláštěných trubkách rozvodu studené vody dochází tehdy, když má potrubí nižší teplotu než okolní vzduch (při vysoké vlhkosti vzduchu).

Vodní pára obsažená ve vzduchu na studeném povrchu trubky kondenzuje a kapající voda může vést k poškození stavby.

Ochrana pitné vody před zahřátím

Izolace trubek rozvodu studené vody neslouží pouze na ochranu před tvořením kondenzační vody, ale i jako ochrana pitné vody před ohřevem tj. aby se zabránilo tomu, že z vodovodu poteče „vlažná“ voda (množení bakterií!).

Nejdůležitější opatření na ochranu studené pitné vody před ohřevem je ovšem dodržení dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. komínů, topných zařízení nebo horkých potrubí).

ikon_nagyito.gif

Tradiční pravidlo pro instalace říká, že potrubí vedoucí vodu se nesmí klást nad plynová potrubí. Důvodem tohoto pravidla je rovněž tvorba kondenzační vody.

Share >