Uchycení potrubí

rezcsoszereles_rezcsovegrog.jpg

Připevnění měděných trubek: je jasně vidět připevňovací třmeny se zvukově-izolační vložkou

Potrubí se připevňují úchytkami (třmeny) a závěsy. Používají se úchytky ze dvou různých materiálů.

Ocelové úchytky s izolační vložkou
Dnes se používají téměř výhradně ocelové úchytky (třmeny) se zvukovou izolační vložkou. Ty lze použít jak na holé, tak i opláštěné a tepelně izolované měděné trubky.

Plastové příchytky
Z plastu existují příchytky na trubky, do kterých stačí měděné trubky pouze upnout. Používají se například k montáži na omítku ve viditelných oblastech. Lze je ale použít pouze tehdy, když nejsou kladeny žádné speciální požadavky na zvukovou izolaci.

Zvuková izolace
U každého připevňovacího bodu je nutné dbát na ochranu proti hluku:
Pevná tělesa, tedy i potrubí, vedou zvukové vlny na velké vzdálenosti téměř neslyšitelně. Tento zvuk uslyšíme až tehdy, když se přenese na stěny a stropy.
Proto je bezpodmínečně nutné zabránit přímému dotyku holého potrubí se stavebním tělesem.
Pokud bychom to neudělali, přenášel by se zvuk z potrubí na stěny nebo stropy a rozšiřoval se pak např. do sousedních místností nebo bytů.
Pro přerušení tohoto přenosu zvuku se používají měkce pružné izolační hmoty. Také armatury se připevňují se zvukovou izolací.

ikon_kez.gif

Na všech připevňovacích bodech je nutné oddělit potrubí pomocí zvukově-izolačních vložek od stavebního tělesa a tím zamezit šíření hluku.

Plynová a vodovodní potrubí se nesmějí připevňovat k jiným potrubím, ani se nesmějí používat jako nosiče pro jiná potrubí nebo zátěže.
Pro potrubí vedoucí vodu platí připevňovací vzdálenosti uvedené v tabulce vpravo.

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Směrné hodnoty pro vzdálenosti připevnění měděných potrubí vedoucích vodu

Vnější průměr v mm Vzdálenost připevnění v m
12,0 1,25
15,0 1,25
18,0 1,5
22,0 2,0
28,0 2,25
35,0 2,75
42,0 3,0
54,0 3,5
64,0 4,0
76,1 4,25
88,9 4,75
108,0 5,0
133,0 5,0
159,0 5,0

Pevné body a kluzná vedení
Jestliže je trubka na jednom místě pevně připojena a nemůže se posunout, hovoříme o pevném bodě (nebo fixním bodě). K tomu se používají speciální příchytky. Kromě příchytek působí jako pevné body i armatury, radiátory a boilery připevněné na stěně.

 

Jestliže se má trubka podél své osy posouvat, mluvíme o kluzném vedení.

Pro znázornění pevných bodů a kluzných vedení se používají tyto symboly.

 

 

25.jpg

rezcsoszereles_falhozer.jpg

A falhoz erősített szerelvények, fűtűtestek és bojler rögzítő pontként szolgálnak
ikon_nagyito.gif

Stěnové a stropní průchodky se v praxi často neprovádějí správně, ačkoli existují jednoduchá, odborná řešení.

Zde je nutné dbát na několik aspektů:

V zásadě je vždy důležitá zvuková izolace. K zabránění zvukových mostů je třeba vyloučit přímý dotyk holého potrubí a stavebního tělesa.
U horkých potrubí je kromě toho nutné zabránit tepelným mostům.

Potrubí je proto nutno v každém případě zvukově,případně i tepelně izolovat. Při provádění úchytů potrubí a průchodek dbejte na to, že stěna a strop se obvykle dodatečně omítají. Opláštění je tedy nutné provést tak, aby ani po omítnutí nemohly vznikat zvukové nebo tepelné mosty. Z tohoto důvodu se stěnové a stropní průchodky často zhotovují s ochrannými pouzdry.

Obzvláštní péče je nutná tehdy, jestliže je u stěnové nebo stropní průchodky nutné dodržet požadavky na protipožární ochranu. Tyto průchodky se speciálně přepažují. Ani štěrbiny nebo spáry nesmějí zůstat otevřené, aby se v případě požáru zabránilo nebezpečnému přenosu kouře.

Share >