Vynikající vextrémních podmínkách

2.jpg

Kdokoliv potřebuje materiál, který pomůže řešit vysoké tlaky, vysoké teploty, odolnost proti vysokým teplotám, ať ví – měď vás nezklame!

Spolu s vynikajícími mechanickými a fyzikálními vlastnostmi, je měď schopna odolat velmi náročným a extrémním podmínkám teplotním, tlakovým a environmentálním.

Od 200 °C v solárních tepelných systémech až do -200 °C u kapalných plynů, pro klimatizační systémy se 35 – 40 bary tlaku, toto všechno měď zvládne.

Při působení environmentálních vlivů (UV záření, sluneční svit, kyslík), měděné trubky nepodléhají stárnutí a nemění s časem svoje vlastnosti tak, jako některé plasty.

Materiál, který činí rozvody plynu bezpečnými musí mít spolehlivou odolnost proti vysokým teplotám, musí vydržet teplotu 650 °C po dobu 30 minut. Také trubky rozvodu spinklerů – prvků požární bezpečnosti – všechny tyto rozvody nepotřebují jiné trubky než měděné.

Měď je ideální materiál pro vaše domovní rozvody, kde nejvyšší teploty jsou kolem 80 °C a kde maximální provozní tlak je okolo 10 barů.

Share >