Vyrovnani-tepelne-roztaznosti-dilatace

rezcsoszereles_nyulasil.jpg

Možnost prodloužení při změně směru potrubí (dbejte na dostatečný odstup příchytek A). V praxi se obě možnosti prodloužení vyskytují společně.
V odborné instalaci usměrňujeme prodloužení trubek vyvolané jejich tepelnou roztažností do vhodných směrů tak, aby neohrožovalo rozvod.
Pokud nemají trubky možnost volně měnit svoji délku - tepelně dilatovat, pak může kvůli pnutím docházet k trhlinám v trubce, ve tvarovce nebo v místě spojení. Aby bylo možné tepelné dilatace kontrolovat, používají se cíleně pevné body a kluzná vedení.

 

Pro vyrovnání tepelné dilatace platí tato zásada:

Mezi dvěma pevnými body, které měděnou trubku napevno drží, je vždy nutné zajistit možnost změny její délky (dilataci).

rezcsoszereles_nyulasie.jpg

Možnost prodloužení u odbočky (dbejte na dostatečný odstup příchytek A). V praxi se obě možnosti prodloužení vyskytují společně.

Nejvhodnějším řešením jak vyrovnat tepelnou roztažnost je správné vedení a uchycení trubky.
U kratších úseků tak lze tepelnou dilataci beze zbytku vyřešit.

U dlouhých rovných potrubních úseků (např. stoupací potrubí) se často používají speciální dilatační prvky - kompenzátory.

rezcsoszereles_hibasbil.jpg

Zde se chybně umístěná příchytka v důsledku tepelné roztažnosti vytrhla ze zdi. Také pájené spoje se mohou uvolnit nebo se může trubka popř. tvarovka roztrhnout.

Změna směru

Tepelnou roztažnost je možné zachytit změnou směru potrubí. Při tom je nutné dbát na to, aby příchytky měly dostatečnou vzdálenost „A“ od oblouku. Tuto vzdálenost příchytek lze vypočítat. Ukážeme to v následující kapitole.

Odbočka

Možnosti dilatace u odboček jsou znázorněny na obrázku. Zde je rovněž nutné dbát na dostatečnou vzdálenost příchytek.

rezcsoszereles_ukomp.jpg

„U“ kompenzátory: vlevo továrně vyráběný, vpravo kompenzátor vyrobený řemeslně.

„U“ kompenzátory
Používají se u dlouhých, rovných potrubních úseků, jestliže je nutné vyrovnat větší délkové změny (např. stoupací vedení nebo potrubí zavěšené u stropů). Existují továrně vyráběné U kompenzátory (dilatační oblouky), ale je možné zhotovit si takový kompenzátor sám. Je ovšem nutné provést krátký výpočet. Ukážeme si to v následující kapitole.

 

 

rezcsoszereles_fembetet.jpg

Kompenzátor vlnovcový (s kovovým měchem)

Kompenzátory osové (axiální)

Prodloužení u dlouhých, rovných trubek stoupacích potrubí nebo topných zařízení lze zachytit prostorově úspornými axiálními kompenzátory (kompenzátor = vyrovnávač).
Existují různé konstrukční tvary jako např. kompenzátory vlnovcové (s kovovým měchem) nebo ucpávkové kompenzátory.
Výrobce udává, jaké prodloužení Δl může kompenzátor pojmout. Navíc je nutné respektovat montážní předpisy výrobce.
Kompenzátory mohou podléhat opotřebení a musejí proto zůstat přístupné, nelze je tedy zastavět.

rezcsoszereles_vakolata.jpg

Vypolstrování potrubí uložených pod omítkou. Délka vypolstrování „A“ se řídí podle prodloužení trubky, které má vypolstrování pojmout.

Zachycení dilatace trubek u podomítkových instalací

U podomítkových instalací je nutné dbát na to, aby potrubí mělo možnost dilatovat. Proto je nutné uložit je v dilatačních místech do elastických materiálů („vypolstrovat“ je).

Princip „vypolstrování“ se používá i u tepelné roztažnosti potrubí uloženého v mazanině. Zde může plastové opláštění trubek určité prodloužení trubek pojmout. U delších, rovných potrubních úseků – větších než 5 m – se oblouky musí opatřit dilatační (polstrovaní) páskou, nalepenou na vnější straně oblouku.

ikon_kez.gif

U podlažních rozvodných potrubí jsou časté oblouky a odbočky. Ty zachycují roztažení těch částí trubek, které leží mezi nimi.

U dlouhých rovných potrubních úseků (např. stoupací potrubí) se k zachycení tepelného roztažení používají kompenzátory.

Při umísťování příchytek je vždy nutné dbát na dostatečnou vzdálenost „A“ před obloukem resp. odbočkou.

 

 

Obrázek nahoře ukazuje dilataci trubek u podlažního rozvodného potrubí:

rezcsoszereles_hotaga.jpg

Tepelného prodloužení trubek u podlažního rozvodného portubí

 

Obrázek dole znázorňuje příklad správného připevnění u stoupacího potrubí rozvodu teplé vody. U vyšších domů se v praxi na každých 4-5 pater zabudovává dilatační prvek:

28.jpg

Tepelného prodloužení trubek u stoupacího potrubí

Share >